Генерација 1973

IVa

Одељење IV/a

Са професором Јованом Малишићем 1973. године у школском дворишту.

IVb

Одељење IV/b

Са професором логике Ђорђем Вукомановићем, 1973. године у учионици

IVc

Одељење IV/c

Са директором Миланом Распоповићем и проф. Вуком Милатовићем, на улазу у Гимназију.

IVd

Одељење IV/d

Са разредним старешином проф. Вером Грубетић, у школском дворишту.